Przypominamy rolnikom , że do dnia 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski z załączonymi fakturami, które wystawione były od 01 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. można składać w pokoju nr 18 .