webmaster@lubcza.com.pl
.

foto1

Centrum - Perła Lubczy

foto1

Centrum wsi Lubcza

foto1

Szkoła w Lubczy

foto1

Centrum wsi , widok z pobliskiego pagórka

foto1

Dąb Gajus – pomnik przyrody

Na zdjęciu Ks. Czesław Poręba z lewej urodzony 2-go lutego 1917 roku w Królowej Polskiej z bratem Marianem, wikariusz w parafii Lubcza od 26 sierpnia 1947 roku do końca 1948 roku. Postać przez starszych Lubczan zapomniana , a przez młodszych nieznana, jednak warta przypomnienia i godna pamięci. Był osobą bardzo lubianą zwłaszcza przez dzieci i młodzież, jako wikariusz pracował bardzo gorliwie zwłaszcza z młodzieżą dorastającą, prowadził bibliotekę, świetlicę, organizował okolicznościowe imprezy. W pierwszych dniach 1949 roku został wezwany na przesłuchanie do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Jaśle. Szczegóły tego przesłuchania są nieznane, wiadomo jednak że ks. Czesław nigdy już do Lubczy nie wrócił, udał się do swojego rodzinnego domu w Chomranicach, jak wspominał jego brat Fryderyk stan zdrowia ks. Czesława pogarszał się z dnia na dzień. Po siedmiu dniach od przyjazdu z Jasła 10-go stycznia 1949 roku ks. Czesław Poręba zmarł, spoczywa na cmentarzu w Chomranicach .