webmaster@lubcza.com.pl
.

Lubcza na mapie Polski

Wieś Lubcza położona jest na na północnym skraju Pogórza Karpackiego , na wschodnich granicach Małopolski , powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice , nad rzeką Wolanką płynącą z zachodu , od Woli Lubeckiej ze zródła w rejonie Pustej Góry .
Od zachodu graniczy z Wolą Lubecką, od północy ze Zwiernikiem i Słotową , od wschodu z Zagórzem, Dzwonową , a od południa z Jodłową oraz Kowalową .
Teren wsi jest pagórkowaty , bardzo urozmaicony , wzdłuż drogi głównej dość gęsto zabudowany , na południowych krańcach zalesiony ( kompleks leśny - tzw. Ptasznik ) , na północ słabo zalesiony i w przeważającej części użytkowany rolniczo .
Na granicy Lubczy , Woli Lubeckiej i Zwiernika jest największe okoliczne wzniesienie - Góra Kokocz .
W centrum wsi znajduje się "Perła Lubczy" - budynek użyteczności publicznej , oddany do użytku w 2004 roku , zabytkowy koścół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1893-1900 , a na wschód budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz cmentarz parafialny .

Pierwsza wzmianka o Lubczy pojawiła się w "Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego" Jana Długosza i datowana jest na 1197 rok .