Odwiedzin strony

Odsłon artykułów:
239603

Logowanie

Informujemy, że rolnicy , którzy chcą uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa powinni w dniach od 1 do 28 lutego 2018 r.  złożyć do Urzędu Gminy odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego - 1 zł od jednego litra paliwa .

Po raz 14 zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubczy i okolic na wydarzenie kulturalne o nazwie 

 Święty Walenty – Tradycje Lubeckie

Jest organizowany Bal Charytatywny dla Marcina , 19-letniego mieszkańca Lubczy .

Szczegóły na plakacie .