webmaster@lubcza.com.pl
.

foto1

Centrum - Perła Lubczy

foto1

Centrum wsi Lubcza

foto1

Szkoła w Lubczy

foto1

Centrum wsi , widok z pobliskiego pagórka

foto1

Dąb Gajus – pomnik przyrody

 

Przydomowa naturalna roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków składa się z czterech elementów takich jak: osadnik, przepompownia, filtr roślinny oraz złoże korzeniowe. Technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej i biologicznej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają wiele zalet, w tym przede wszystkim: niskie koszty budowy i eksploatacji, małą powierzchnię (od 35 do 60 m2), możliwość ich budowy nawet w trudnych warunkach gruntowych oraz pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Oczyszczalnie przydomowe będą budowane przez samych zainteresowanych mieszkańców gminy pod nadzorem pracowników Instytutu Ekologii Stosowanej i przy ich techniczno – prawnym wsparciu. Wszystkie oczyszczalnie wybudowane zgodnie z dokumentacją projektową otrzymają 5 – letnią gwarancję na uzyskanie efektu oczyszczania ścieków zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

Koszt budowy oczyszczalni obejmuje głównie koszt materiałów potrzebnych do jej zbudowania (ok. 2 – 3 tysiące zł). Z kolei koszty eksploatacyjne są niewielkie i wynoszą zaledwie ok. 40 zł/rok.

Z mieszkańcami zainteresowanymi budową przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną zorganizowane robocze spotkania informacyjne, na których będzie można poznać szczegóły budowy oczyszczalni i zadawać pytania. Będzie można także wziąć udział w budowie dwóch pokazowych oczyszczalni.

Na podstawie umowy, która ma zostać wkrótce zawarta z Biurem Opracowań Inżynierskich „Ecoverde” mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie skorzystać z oferowanej przez tą firmę opatentowanej technologii budowy oczyszczalni przez okres 5 lat. Warto jednak zdecydować się na budowę oczyszczalni w ciągu najbliższych 12 miesięcy, gdyż będzie można wtedy skorzystać dodatkowo z bezpłatnej pomocy prawej, obejmującej między innymi wypełnienie w imieniu zainteresowanego mieszkańca wniosku Zgłoszenia robót budowlanych, Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czy wrysowanie w mapę do celów opiniodawczych poszczególnych elementów oczyszczalni.

Zainteresowanie budową przydomowej roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pok. nr 8 lub telefonicznie na numer 14 644 36 34.