Odwiedzin strony

Odsłon artykułów:
267092

Logowanie

Coraz mniej złudzeń pozostaje mi po kolejnych sesjach  co do autorytetu Lubczy w gminie. Wydaje się , że jako trzecia pod względem liczby mieszkańców i pewnie obszaru Lubcza powinna uzyskać odpowiednie środki na rozwój , inwestycje , a przede wszystkim na remonty. Niestety wszystkie te pieniądze omijają szerokim łukiem Lubczę, żeby trafić najpewniej na konta Ryglic i Zalasowej.

15 sierpnia w Lubczy odbyły się dożynki . Siedem grup dożynkowych z całej parafii   święciło swoje wieńce: jeden z Woli Lubeckiej  , dwa z Dzwonowej i cztery z Lubczy .Wszystkie wieńce były bardzo piękne i okazałe . Należy także wspomnieć tu o bogatych zaprzęgach konnych , którymi przyjechały grupy wraz z wieńcami .Po uroczystości w kościele , pan Adam Augustyn swoim zaprzęgiem obwiózł honorowo grupę dożynkową po wiosce ,oczywiście towarzyszyła im orkiestra a wesołe śpiewy słychać było z daleka .Następnie odbyła się biesiada w Perle .

Chciałbym  tu podziękować wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy , a w szczególności paniom gospodyniom i pani kucharce pani Marii Maduzia , które to panie poświęciły swój cenny czas  i cały bufet i obsługę przygotowały społecznie za darmo .Cieszę się , że takich ludzi mamy jeszcze w sołectwie . Serdecznie dziękuję .

Na przyszłość planujemy podobne imprezy na Andrzejki , Sylwestra itp.

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOT. GOSPODARSTW ROLNYCH DOTKNIĘTYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI .

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu , jakie dotknęły gminę Ryglice w lipcu 2011 r. , Burmistrz Ryglic informuje iż przyjmowane są zgłoszenia osób dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych .

Powołana została komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej znajdujących się na obszarach , na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne .

Zgłoszeń należy dokonywać niezwłocznie na specjalnym formularzu (załącznik nr 1 - wypełniony obligatoryjnie w 2 egzemplarzach , w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2011 r.)

Zgłoszenia powinny być wypełnione i złożone w 2 egzemplarzach w pokoju nr 12 , 13 lub 19 Urzędu Miejskiego w Ryglicach .

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce , na której zostały uszkodzone, uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha .

W celu zakwalifikowania gospodarstwa rolnego do udzielenia pomocy poziom szkód oszacowany przez Komisję musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego .

 

Skany wniosku i załączników można pobrać tutaj .