Odwiedzin strony

Odsłon artykułów:
267093

Logowanie

Podaję do publicznej wiadomości informację o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2012 .

Wysokość środków przypadająca sołectwu Lubcza w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok wynosi 27 tysięcy złotych .

Proszę zobaczyć pismo w tej sprawie .

 

fundusz

W związku z licznymi podtopieniami i wynikłymi z tego zniszczeniami dróg gminnych , ofosowań i przepustów pod wjazdami z tych dróg na posesje oraz pola , proszę o zgłaszanie wyżej wymienionych uszkodzeń u sołtysa w terminie do niedzieli wieczór (24-07-20110) , ponieważ zobligowany jestem do złożenia tych informacji w gminie do poniedziałku (25-07)

Raport ten pozwoli nam w przyszłości starać się o pieniądze na remonty dróg z funduszy powodziowych

Dotychczas ustaliłem kilkanaście obiektów zniszczonych przez wodę .

Z góry dziękuję za pomoc . Zgłoszenia pod nr telefonu 600 436 823 play.

Na wtorkowej sesji radni podjęli uchwałę o rozwiązaniu Zakładu Komunalnego w Ryglicach . Była to jednostka przynosząca straty budżetowi gminy między innymi dzięki pokaźnym uposażeniom pracowników . Wszystkie umowy zawarte z zakładem (wywóz śmieci ) będą wypowiedziane . Oczywiście nie zostaniemy bez żadnej alternatywy , Gmina Ryglice wchodzi do spółki Dorzecze Białej i ta spółka przedstawi nam ofertę wywozu śmieci na warunkach nie gorszych niż mieliśmy do tej pory , a prawdopodobnie będzie to lepsza oferta .

Pozostaje mi tylko zaapelowac do Państwa o podpisanie nowych umów w liczbie nie mniejszej niż do tej pory . Dotychczas 75% mieszkańców Lubczy miało umowy na wywóz śmieci . Liczę że odsetek ten jeszcze wzrośnie .