webmaster@lubcza.com.pl
.

foto1

Centrum - Perła Lubczy

foto1

Centrum wsi Lubcza

foto1

Szkoła w Lubczy

foto1

Centrum wsi , widok z pobliskiego pagórka

foto1

Dąb Gajus – pomnik przyrody

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DOT. GOSPODARSTW ROLNYCH DOTKNIĘTYCH NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ATMOSFERYCZNYMI .

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu , jakie dotknęły gminę Ryglice w lipcu 2011 r. , Burmistrz Ryglic informuje iż przyjmowane są zgłoszenia osób dotkniętych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych .

Powołana została komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej znajdujących się na obszarach , na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne .

Zgłoszeń należy dokonywać niezwłocznie na specjalnym formularzu (załącznik nr 1 - wypełniony obligatoryjnie w 2 egzemplarzach , w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2011 r.)

Zgłoszenia powinny być wypełnione i złożone w 2 egzemplarzach w pokoju nr 12 , 13 lub 19 Urzędu Miejskiego w Ryglicach .

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce , na której zostały uszkodzone, uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha .

W celu zakwalifikowania gospodarstwa rolnego do udzielenia pomocy poziom szkód oszacowany przez Komisję musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego .

 

Skany wniosku i załączników można pobrać tutaj .

Podaję do publicznej wiadomości informację o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2012 .

Wysokość środków przypadająca sołectwu Lubcza w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok wynosi 27 tysięcy złotych .

Proszę zobaczyć pismo w tej sprawie .

 

fundusz

W związku z licznymi podtopieniami i wynikłymi z tego zniszczeniami dróg gminnych , ofosowań i przepustów pod wjazdami z tych dróg na posesje oraz pola , proszę o zgłaszanie wyżej wymienionych uszkodzeń u sołtysa w terminie do niedzieli wieczór (24-07-20110) , ponieważ zobligowany jestem do złożenia tych informacji w gminie do poniedziałku (25-07)

Raport ten pozwoli nam w przyszłości starać się o pieniądze na remonty dróg z funduszy powodziowych

Dotychczas ustaliłem kilkanaście obiektów zniszczonych przez wodę .

Z góry dziękuję za pomoc . Zgłoszenia pod nr telefonu 600 436 823 play.