webmaster@lubcza.com.pl
.

foto1

Centrum - Perła Lubczy

foto1

Centrum wsi Lubcza

foto1

Szkoła w Lubczy

foto1

Centrum wsi , widok z pobliskiego pagórka

foto1

Dąb Gajus – pomnik przyrody

W niedzielę 23 września o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie wiejskie 

Miejsce spotkania : sala OSP Lubcza , budynek Perła Lubczy , parter .

W razie braku quorum, to jest 10 % uprawnionych do głosowania, II termin zebrania został wyznaczony na godz 10:15 .

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary i miłości.
Wiele radosnych chwil w rodzinnym gronie,
obfitości smaków na stole.

Wiosny nie tylko za oknem   
 ale także w życiu !
Pogody w sercu i nadziei płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego .
 

życzą :                                           

SOŁTYS WSI LUBCZA

i ADMINISTRATOR STRONY

Informujemy, że rolnicy , którzy chcą uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa powinni w dniach od 1 do 28 lutego 2018 r.  złożyć do Urzędu Gminy odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego - 1 zł od jednego litra paliwa .