Odwiedzin strony

Odsłon artykułów:
267083

Logowanie

Zawiadamia się, że

ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.Wnioski należy składać

- w dniach OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO 2012 r.

wraz z załączonymi fakturami, które wystawione były

od 01 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

- w dniach OD 1 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA 2012 r.

wraz z załączonymi fakturami, które wystawione były

od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

w Urzędzie Miejskim pok. nr 18 w godz. pracy tj. od 7.30 – 15.30.

Burmistrz Ryglic

przypomina mieszkańcom Gminy posiadającym nieruchomości przylegające do chodników przy drogach publicznych o obowiązku usuwania z chodników śniegu, błota pośniegowego, lodu i innych zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego. Obowiązek ten wynika z między innymi Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 152 poz 897) Art.5 pkt.4
Mieszkańcy, którzy nie zechcą się podporządkować temu wymogowi mogą narazić się na konsekwencje karne przewidziane prawem.

INFORMACJA

Na podstawie informacji przesłanej ze Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”

Burmistrz Ryglic zawiadamia

że z dniem 01-01-2012 r. został wprowadzony nowy cennik opłat za odbiór nieczystości stałych z tereny Gminy Ryglice.

Cennik wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” jest następujący :

Odbiór 1 szt. worka 120l wypełnionego zmieszanymi odpadami komunalnymi ( tzw. odpady niesegregowane ) - 15,98 zł

Odbiór 1 worka 120 l wypełnionego balastem po wstępnej segregacji na etapie gospodarstwa domowego - 12,00 zł brutto

Jednocześnie informuję, że surowce wtórne gromadzone selektywnie w oznakowanych workach nadal odbierane są nieodpłatnie. Warunkiem bezpłatnego odbioru jest wypełnienie worków czystymi surowcami wtórnymi zgodnie z opisem pomocniczym nadrukowanym na każdym worku .

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia i informacje na temat odbioru nieczystości stałych oraz zawierania umów na świadczenie tej usługi można uzyskać u Pana Tomasza Bernala pracownika SK  "Dorzecze Białej" Sp. z o. o.

tel : 14/650 62 04, lub 691 804 405