Odwiedzin strony

Odsłon artykułów:
267058

Logowanie

I N F O R M A C J ANa podstawie informacji przesłanej ze Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Burmistrz Ryglic zawiadamia, że z dniem 01-01-2012 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad naliczania opłaty za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryglice.

Jednocześnie informuje , że wprowadzenie stawek opłat nie podlega przepisom ustawy

z dnia 7-06-2011 r. „ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ( Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858)Stawki za odbiór nieczystości ciekłych wprowadzane Zarządzeniem Prezesa Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” od 01-01-2012 r. są następujące.

1. Opłata za transport ścieków liczona w jedną stronę od miejsca pompowania

do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie – 8,50 zł/netto za 1 km.

2. Opłata za czas trwania usługi tj. praca sprzętu, pompowanie, obsługa samochodu, (różny czas trwania usługi wynika z indywidualnych parametrów ścieku,

głębokości i liczby osadników dostępności osadników- 1,30 zł/netto za 1 min.

3. Opłata za pokrycie pełnego kosztu oczyszczenia ścieków liczona wg obowiązującej stawki taryfowej ( koszty reagentów, opłaty środowiskowe, energia ,

zagospodarowanie osadów i inne,) – 9,25 zł/ netto za m sześc.

Wszelkie wyjaśnienia i informacje na temat świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych można uzyskać u Pana Tomasza Bernala – pracownika SK „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. tel; 14/ 650 62 04, lub 691 804 405

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe wszystkich członków Róż Różańcowych oraz wszystkich Mieszkańców Lubczy .

Spotkanie odbędzie się po mszy wieczornej w niedzielę 15-01-2012 r. w Perle, na sali balowej .

Prosimy o zgłoszenie swojego udziału do czwartku u p. Skowron w Perle celem przygotowania odpowiedniej liczby miejsc .

Spotkanie bezskładkowe !

NA OPŁATEK MAJĄ ZASZCZYT PAŃSTWA ZAPROSIC ORGANIZATORZY :

 

  • Sołtys wsi Lubcza
  • Stowarzyszenie Lubczanie
  • Gminny Ośrodek Kultury filia w Lubczy

 

W wyniku małego zaiteresowania uczestnictwem  w zamkniętej zabawie andrzejkowej w Perle impreza ta  zostaje odwołana . Nie będzie też otwartej  zabawy  tanecznej .

Natomiast już dziś zapraszam do wzięcia udziału  w zabawie sylwestrowej  2011 . organizowanej przez sołectwo .

Więcej informacji u sołtysa i na plakatach