Sołtys wsi Lubcza

zaprasza

na zebranie wiejskie , które odbędzie się 19 marca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Perła Lubczy  w sali OSP .