W niedzielę 23 września o godzinie 10:00 odbędzie się zebranie wiejskie 

Miejsce spotkania : sala OSP Lubcza , budynek Perła Lubczy , parter .

W razie braku quorum, to jest 10 % uprawnionych do głosowania, II termin zebrania został wyznaczony na godz 10:15 .