Dnia 1 maja 2015 r. zmarł śp Czesław Górski, wieloletni sołtys wsi Lubcza, radny Gminy Ryglice w latach 1990- 2010 , odznaczony medalem „Zasłużony dla Gminy Ryglice” .

Swoją pracą przyczynił się do powstania wielu ważnych inwestycji we wsi , zrobił też wiele dla gminy .

Był nauczycielem i rzeźbiarzem , wykonywał ręcznie tablice w kamieniu .