webmaster@lubcza.com.pl
.

Sołectwo Lubcza jest jednostką pomocniczą Gminy Ryglice i obejmuje wieś Lubcza .

Obszar sołectwa to 2 380 ha.

Aktualne władze :


Sołtys - Marcinek Andrzej


Radni sołeccy :

Adam Augustyn

Andrzej Kaczka

Zbigniew Kumięga

Marek Marcinek